Контакти

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Адрес:

Министерство на правосъдието

Експертна комисия към Националния съвет

за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

гр. София 1040, ул. „Славянска” № 1

Уеб страница: www.compensation.bg

Е-мейл: [email protected]

Лице за контакт, съгласно чл. 18, ал. 7 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления:

Георги Спасов – секретар на Съвета ,заместник-председател на Експертната комисия

Е-мейл: [email protected]Тел.: 02/9237 359.

Приемни дни: вторник и четвъртък – от 13:00 до 16:00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието на бул. „Дондуков” 2А, ет. 7, стая 726.

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, БЕЗПЛАТНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА И ПРАКТИЧЕСКА ПОМОЩ:

Българска асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите

Тел. 02/ 981 93 00

Tел. 02/ 980 02 62

 

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Национално бюро за правна помощ

Адрес: гр. София 1421, ул. “Развигор” № 1

Телефон: +359 2 8193200

Факс: +359 2 8654812

Имейл: [email protected]

Уеб страница: http://www.nbpp.government.bg

Работно време с граждани от 9:00 до 17:00 часа

 

Skip to content