Документи

ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ

Молба за финансова компенсация – Приложение № 1изтегли

Списък с необходимите документи за разглеждане на молбата за финансова компенсация - Приложение № 2 изтегли

Декларация по чл. 18, ал. 7 от ЗПФКПП - изтегли

 

ПРАВНА ПОМОЩ

Молба – декларация за предоставяне на правна помощизтегли

Молба за правна помощ до съда при образувано делоизтегли

Декларация за семейно и имотно състояние изтегли

ФОРМУЛЯР ЗА ПРАВАТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 6А, АЛ. 2 ОТ ЗПФКПП - Изтегли

ПРОТОКОЛ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОСТРАДАЛ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 6, АЛ.1 ОТ ЗПФКПП И ВРЪЧВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА ПРАВАТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - Изтегли

Bulgarian